Zapojené organizace

Zapojené organizace

Níže si můžete prohlédnout přehled neziskovek, které potvrdili účast na letošním ročníku veletrhu Začni s neziskovkou. Seznam průběžně doplňujeme o další potvrzené organizace.

 

 

  Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opírají o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.
   

Centrum Narovinu vzniklo v roce 1995. Cílem projektů je zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Hlavní náplní činnosti jsou projekty zahraniční rozvojové spolupráce a rozvoj dobrovolnictví. Všechny projekty kladou důraz na trvalou udržitelnost a soběstačnost, aktivní přístup místních lidí, přebírání zodpovědnosti a využívání vlastních možností. Centrum Narovinu podporuje kampaň Česko proti chudobě. 

Hlavní projekty Centra Narovinu: 

  • Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku 
  • Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni 
  • Férový obchůdek Afrika provozovaný v duchu fair trade 
  • Projekt Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro veřejnost 
  • Partnerský program mezi českými a keňskými školami 
  • Kurzy Dobrovolníci pro pomoc Africe
   
 

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce sdružení se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu, poskytuje bezplatné anonymní testování na HIV, nonstop telefonní poradenskou linku a další aktivity.

   
 

Mezinárodní studentská organizace plná studentů a dobrovolníků, kteří pomáhají všem zahraničním studentům, co přijeli do ČR studovat na ČZU. Kromě studijních záležitostí pomáhají příchozím studentům usadit se v novém prostředí a poznat nové přátele na mnoha akcích, které ESN CULS Prague pořádá.

   

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 34 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím.

   
 

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící ve více než 40 zemích světa již 40 let. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přinášíme svědectví o globálních ekologických problémech, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací.

   
 

 

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem.

   

INEX SDA - Zabýváme se organizací a koordinací mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání.

   
  iZUN.eu - Jsme studenti a absolventi České zemědělské univerzity v Praze a chceme společně tvořit nezávislá studentská média informující studenty o dění na naší alma mater i mimo ni, a posilující univerzitní identitu.
   
  JA Czech je českou kanceláří organizace Junior Achievement, která je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. V ČR byla organizace založena v roce 1992 panem Tomášem J. Baťou. Vzdělávací programy JA Czech jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a podnikatelské gramotnosti žáků a studentů. Nejznámějším programem organizace je studentská JA Firma, určená studentům středních škol. Program je každoročně doprovázen soutěžním veletrhem JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU, jehož letošní ročník se uskuteční 5. dubna 2017 v Praze, v Galerii Harfa.
   
  Jůzit z.s. (USE-IT Prague) - Jsme dobrovolníci, kteří ve svém volném čase vytváří bezplatné, krásné a každý rok aktualizované mapy pro mladé cestovatele s nízkým rozpočtem. Naším cílem je přiblížit jim město tak, jak ho vnímáme my, místní. V létě pak provozujeme infocentrum a přes rok i cestovatelská promítání.
   
  Lata – programy pro mládež a rodinu je pražská nezisková organizace pomáhající dětem, mladým lidem a rodinám v Praze a Středočeském kraji, který byla založena už v roce 1994. Hlavním programem je Ve dvou se to lépe táhne, kde skrze vyškoleného dobrovolníka poskytujeme mladým lidem ve věku 13 – 26 let především vrstevnickou podporu, prostřednictvím níž jim pomáháme zvládat nepříznivé nebo ohrožující životní situace a posilujeme jejich samostatnost. Klientům pomáháme se začleněním do společnosti, s řešením problémů a obtížných nebo ohrožujících situací. Významně se zaměřujeme i na práci s dobrovolníky, jejich rozvoj a péči o ně při práci s klienty. Dobrovolníkům poskytujeme odbornou supervizi, vzdělávací kurzy i možnost setkávat se mezi sebou na pravidelných akcích. Od roku 2012 do našich služeb patří program Podpůrná individuální práce s rodinou a pořádání Rodinných konferencí.
   
 

Loono - Pomáháme lidem uvědomit si, že ten správný čas myslet na své zdraví je právě teď. Ukazujeme, jak je prevence důležitá. Pořádáme vzdělávací workshopy a přednášky, píšeme články a natáčíme videa. O zdraví a těle mluvíme srozumitelně, nestrašíme děsivými statistikami a inspirujeme ostatní, aby se o sebe starali rádi a zavčas.

Jsme tým mladých lékařů, studentů lékařských fakult a dalších nadšenců. Společně sníme o tom, že změníme svět k lepšímu. Pod křídla si nás vzala 1. lékařská fakulta UK. Našimi odbornými garanty jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie, kardiologie i praktického lékařství.

   
  Manažerský klub při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvoj manažerských znalostí a dovedností zejména studentů a zaměstnanců Provozně ekonomické fakulty, České zemědělské univerzity v Praze.
   
 

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je nezisková organizace zabývající se neformálním vzděláváním mladých lidí od 14 do 25 let. Program spočívá ve stanovení si cílů ve 4 aktivitách: dobrovolnictví, sport, rozvoj talentu a dobrodružné expedici. Účastníci plní tyto aktivity na 3 úrovních: bronz, stříbro a zlato a to přímo na vzdělávacích institucích (střední školy, střediska volného času, dětské domovy apod.). Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí. Program založili členové britské královské rodiny a v zahraničí se těší velké popularitě. V České republice má momentálně přes 2000 účastníků.

   
 

Mladiinfo ČR se skládá ze skupiny mladých lidí, které pojí zájem o dobrovolnictví, cestování a vzdělávání. Našim hlavním cílem je přinášet komplexní, nezávislé a objektivní informace o nabídkách a možnostech v oblastech studia, stáží, vzdělávání, cestování a dobrovolnictví. Chceme podněcovat ostatní k aktivnímu životnímu stylu a zároveň rozšiřovat vlastní znalosti a dovednosti. 

Mezi naše aktivity patří například: aktivní přispívání do webového infoportálu Mladiinfo, vysílání dobrovolníků na Evropskou dobrovolnou službu, pořádání různých neformálních akcí, jakými jsou např. diskuzní večery, férová snídaně, přednášky či organizace výměn mládeže.

   

Nadace O2 dlouhodobě podporuje rozvoj komunit a vzdělávání mladých lidí v ČR – především tak, že jim umožňuje realizovat prostřednictvím programu SmartUp vlastní nápady zaměřené na pomoc okolí.

   
 

Nevypusť Duši je nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví. V rámci našich aktivit si klademe za cíl šířit fakta, bořit mýty, vzdělávat a pomáhat. 

  • Využíváme sociální sítě k šíření faktů, boření mýtů a zlepšení prevence v oblasti duševního zdraví.
  • Připravujeme a vedeme workshopy zaměřené na osvětu a prevenci duševních onemocnění.
  • Organizujeme vzdělávací aktivity zaměřené na duševní zdraví pro pedagogy a žáky základních a středních škol.
  • Zaměřujeme se také na výzkum efektivity a dopadu edukačních programů na stigma, informovanost a prevenci v oblasti duševního zdraví.
   
 

Vzdělávací a poradenská nezisková organizace Spiralis od roku 1999 kultivuje demokratickou společnost, profesionalizuje charitativní organizace, zasazuje se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporuje rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k propojování a ke spolupráci lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodnou a demokratickou Českou republiku. Je vyhledávaným tvůrcem a partnerem úspěšných projektů a aktivit na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Ročně pomůže vice než 100 neziskových organizací a více než 600 jednotlivců.

   
 

SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World je nevládní organizací, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa.

   

Tamjdem, o.p.s. od roku 2013 propojuje veřejnost a neziskové organizace v ČR i ve světě. Pořádá víkendové dobrovolnické expedice do českých neziskovek a až dvoutýdenní mezinárodní projekty (tzv. workcampy) v ČR a na workcampy navíc vysílá zájemce i do zahraničí. Tamjdem přináší příležitost poznat fungování různě zaměřených organizací na vlastní kůži, zapojit se do jejich smysluplné práce, seznámit se s lidmi z různých kultur a profesí a něco nového se naučit.

   

 

Zaujali jsme tě? Přijď se podívat na veletrh - už 23. března 2017 na ČZU v Praze!

Pořadatel

Partneři akce