Ročník 2016

Začni s neziskovkou 2016

 

Třetí ročník veletrhu neziskových organizací Začni s neziskovkou se uskutečnil 21. 3. 2016 od 10:00 do 16:00  v Kruhové aule na České zemědělské univerzitě v Praze

Na veletrhu měli návštěvníci možnost:

  • najít si stáž, brigádu nebo se zapojit do zajímavých projektů na dobrovolnické bázi;
  • získat náměty pro svou bakalářskou či diplomovou práci;
  • rozšířit svoje povědomí o neziskovém sektoru v ČR;
  • a setkat se tváří v tvář se zástupci celé řady neziskovek.

Dále se příchozí mohli těšit na na videoprojekci, pohoštění a soutěž o ceny.

 

Fotogalerie

Fotografie z akce můžete nalézt v této fotogalerii na Facebooku.

  

Pořadatel a partneři

Pořadatelem akce byl opět Studentský klub projektového řízení. Generálním partnerem akce byla Česká zemědělská univerzita v Praze. Mezi další partnery akce pak patřila Nadace O2, Česká spořitelna, Microsoft a nadace Neziskovky.cz.

 

Zapojené organizace

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí.

Asociace Studentů ČZU vznikla v roce 2008 jako volné sdružení aktivních studentů. Jejím hlavním cílem je organizace volnočasových aktivit zaměřených nejen na studenty ČZU. Akce mají především pobavit a zpříjemnit studium.

 

Obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Mezi další priority sdružení patří přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích a prevence diskriminace a rasismu v naší společnosti.

 

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považují za základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Chtějí se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Data4You organizuje první programovací bootcamp v České republice, nabízí tak osvědčenou metodu umožňující IT kariéru čerstvým absolventům ne-IT oborů a lidem toužícím po změně oboru.

 

Spolek Derbianus Conservation při České zemědělské univerzitě v Praze byl založen skupinou odborníků z Institutu tropů a subtropů (nyní Fakulta tropického zemědělství), angažujících se v programu na záchranu kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu.

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v

Dobrá rodina je společnost věnující se ochraně a podpoře dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Dnes doprovází okolo 700 pěstounských rodin z celé České republiky, které poskytují zázemí a péči více než 800 dětem.

Mezinárodní studentská organizace plná studentů a dobrovolníků, kteří pomáhají všem zahraničním studentům, co přijeli do ČR studovat na ČZU. Kromě studijních záležitostí pomáhají příchozím studentům usadit se v novém prostředí a poznat nové přátele na mnoha akcích, které ESN CULS Prague pořádá.

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 34 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím.

Posláním organizace INEX-SDA je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.

 

JA Czech je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.

USE-IT vytváří informace pro mladé cestovatele s nízkým rozpočtem. USE-IT infocentra, průvodci, mapy a webové stránky jsou zajišťovány místními, jsou nekomerční, zdarma, smysluplné a vždy aktuální. Každá členská organizace by měla být finančně podpořena místními institucemi nebo vedením města.

 

Občanské sdružení Mladiinfo ČR se skládá ze skupiny mladých lidí, které pojí zájem o dobrovolnictví, cestování a vzdělávání. Našim hlavním cílem je přinášet komplexní, nezávislé a objektivní informace o nabídkách a možnostech v oblastech studia, stáží, vzdělávání, cestování a dobrovolnictví. Chceme podněcovat ostatní k aktivnímu životnímu stylu a zároveň rozšiřovat vlastní znalosti a dovednosti. Mezi jejich aktivity patří například: údržba a aktivní přispívání do webového infoportálu Mladiinfo, vysílání dobrovolníků jako vysílající organizace Evropské dobrovolné služby, pořádání různých neformálních akcí, jakými jsou např. diskuzní večery, férová snídaně, přednášky či organizace výměn mládeže.

 

Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Nadace O2 dále přispívá k rozvoji a ochraně prostředí a komunit, ve kterých žijeme. Prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictví společnosti O2 Czech Republic podporuje také projekty ze sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance u dalších znevýhodněných skupin a jednotlivců. Nadace O2 také provozuje Linku pro neslyšící a nevidomé, která pomáhá uživatelům řešit každodenní situace.

Hlavním programem Nadace O2 je program pro mladé SmartUp, který oživuje zajímavé nápady. Týmy mladých mezi 15 a 26 lety získávají na realizaci svých projektů finance, vzdělání a mentora.

 

 

StreetCulture, o.p.s. byla zapsána u Městského soudu v Praze 7. listopadu 2012 a od 1. 5. 2013 převzala veškeré aktivity spojené s rádiem StreetCulture a nahradila stejnojmenné občanské sdružení. Od 1. 5. 2013 také začala provozovat prostory baru, odkud vysílá rádio a kde se pořádají koncerty, výstavy a workshopy.

 

Festival Studentský Majáles vznikl z iniciativy aktivních studentů a studentek několika pražských vysokých škol, kteří nebyli spokojeni se současnou podobou majálesových oslav a chtěli je svým charakterem více přiblížit tradici studentských majálesů z let šedesátých.

 

Nevládní nezisková organizace jménem tamjdem, o.p.s. působí od roku 2013 v oblasti českého a mezinárodního dobrovolnictví. Vytváří a rozvíjí různorodé dobrovolnické příležitosti, podporuje rozkvět aktivní a odpovědné občanské společnosti a posiluje její hodnoty a přispívá k rozvoji českých neziskových organizací a naplňování jejich vizí.

 

Cílem UNITED VISION je boj proti chudobě a šíření osvěty o situaci v rozvojových zemích. Zaměřena je především na podporu dobrovolnických aktivit. Posílá dobře vyškolené dobrovolníky do rozvojových zemí, kteří vyučují (bezplatně) anglický jazyk pomocí vysoce účinné metody. Pomoc je zaměřena primárně na venkovské oblasti s turistickým potenciálem, aby mohli místní lidé následně využít znalost angličtiny na trhu práce nebo aby mohli začít podnikat v oblasti (eko) turistiky.

 

Společnost Umění pro děti, o.p.s. byla založena jako nezisková organizace za účelem podpory vztahu umění. Hlavním cílem je správně podchytit vnímání dětí na začátku jejich rozvoje  a pomoci se jim vymanit ze současného trendu vnímání masové kultury. Prvním realizačním projektem Galerie umění pro děti GUD je víceúčelový multimediální prostor věnovaný dětem od cca 2 do 13 let.

 

Cílem organizace Wikimedia ČR je podpora a propagace svobodné tvorby a projektů Wikimedia Foundation (např. Wikipedie) na území České republiky.

 

Pořadatel

Partneři akce